Zaznacz stronę

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy referencje od naszego kolejnego, zadowolonego klienta. Dzięki naszym urządzeniom MOLOS.ENERGY Energetyka Cieszyńska może teraz budować bardzo dokładne profile zużycia i produkcji energii elektrycznej.

W ramach projektu realizowanego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Stacji Wymienników Ciepła w Cieszynie zaprojektowaliśmy i zainstalowaliśmy system zdalnego monitorowania oparty o nasze urządzenia pomiarowe MOLOS.ENERGY i system wizualizacji MOLOS.CLOUD pozwalający na podgląd pomiarów i raportowanie. Energetyka Cieszyńska dąży do tego, aby być przedsiębiorstwem o wysokiej efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz cenionym partnerem lokalnej społeczności. Cieszymy się, że możemy się przyczynić do realizacji jej misji i wizji.