Zaznacz stronę

Rozwiązania klasy predictive maintenance na potrzeby diagnostyki stanu technicznego i wykrywania awarii maszyn i urządzeń

Rozwiązanie techniczne:


Urządzenie IIoT MOLOS.HUB wraz z inteligentnym i bezinwazyjnym opomiarowaniem lub istniejący system SCADA jako źródło istniejących danych pomiarowych


Algorytmy MOLOS.Analytics do analizy danych oraz wykrywania uszkodzeń i anomalii


Możliwość integracji z narzędziem Power BI w celu tworzenia zaawansowanych raportów i analiz


Oprogramowanie MOLOS.IoT oraz MOLOS.SCADA do akwizycji i przetwarzania danych, zdalnego monitorowania parametrów oraz alarmowania o zdarzeniach


Bezpieczeństwo danych i skalowalność dzięki wykorzystaniu platformy Microsoft
Azure

Podstawowe korzyści:


Redukcja czasu reakcji serwisu dzięki przewidywaniu awarii i alarmowaniu o zdarzeniach


Dostosowanie harmonogramów przeglądów urządzeń do ich faktycznego stanu technicznego


Redukcja kosztów eksploatacji monitorowanych urządzeń


Zmniejszenie kosztów związanych z nieplanowanymi postojami i awariami


Zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń poprzez utrzymanie ich w optymalnych parametrach pracy

Implementacje:


Monitorowanie sprawności i stanu technicznego oraz wykrywanie awarii silników elektrycznych stosowanych w różnych procesach produkcyjnych, takich jak transport taśmowy, pompownie, wentylatory i klimatyzatory.


Monitorowanie odkształceń i przemieszczeń obiektów inżynieryjnych i budowlanych
(mostów, wiaduktów, budynków)

Share This