Zaznacz stronę

MOLOS.cloud – kompletne rozwiązania klasy Industry IoT realizujące akwizycję danych oraz ich analizę i prezentację.

Oprogramowanie MOLOS.cloud
oraz MOLOS.SCADA:


Połączenie systemów HMI/SCADA z platformą chmurową Microsoft Azure


Alarmowanie o awariach i redukcja czasu serwisu


Możliwość graficznego odwzorowania procesów technologicznych i samodzielnej
edycji w przeglądarce internetowej


Analiza i prezentacja danych całego parku maszynowego


Dostęp do danych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej oraz aplikacji
mobilnej


Niezawodność i skalowalność dzięki platformie chmurowej Microsoft Azure

Oprogramowanie MOLOS.Analytics:


Narzędzia analityki inżynierskiej i biznesowej


Wykrywanie anomalii i przewidywanie awarii,


Modele uczenia maszynowego wykorzystujące Microsoft Azure Machine Learning


Przetwarzanie danych w chmurze


Zwiększanie efektywności procesów


Gotowe rozwiązanie w zakresie przewidywania awarii silników elektrycznych

MOLOS.HUB


przemysłowe urządzenia IoT, przeznaczone do połączenia z platformą chmurową
Microsoft Azure sterowników PLC, robotów i maszyn lub bezpośrednio pomiarów z czujników.
Rozszerzane o opcjonalne moduły funkcjonalne MOLOS.EXT

MOLOS.HUB/L

WiFi

2x LAN 10/100BaseTx

2x RS485

USB A

microSD

Szyfrowana komunikacja SSL/TLS z usługą Microsoft Azure IoTHub

MOLOS.HUB/GSM

GSM

2x RS485

1-Wire®

3x DI

2x DO

Szyfrowana komunikacja SSL/TLS z usługą Microsoft Azure IoTHub

MOLOS.EXT/FFT

3x interfejs ICP®/IEPE do czujników drgań

3x wejście dla czujników temperatury Pt100

wyznaczanie widma FFT przyspieszenia i prędkości drgań

wyznaczanie wartości średniej, międzyszczytowej oraz maksymalnej i minimalnej przyspieszenia i prędkości drgań

wyznaczanie wartości skutecznej przyspieszenia i prędkości drgań z przebiegu czasowego oraz z widma FFT

MOLOS.EXT/IT

4x wejście analogowe (0)4-20mA

4x wejścia dla czujników temperatury Pt100

MOLOS.EXT/UI

Wykonanie 1:

8x wejście analogowe 0-5V

Wykonanie 2:

8x wejście analogowe 0-10V

Wykonanie 3:

8x wejście analogowe (0)4-20mA

Wykonanie 4:

4x wejście analogowe (0)4-20mA

4x wejście analogowe 0-5V

Wykonanie 5:

4x wejście analogowe (0)4-20mA

4x wejście analogowe 0-10V

Share This