Zaznacz stronę

Szeroka oferta systemów i rozwiązań klasy SCADA w modelach chmurowym (MOLOS.SCADA), hybrydowym (ICONICS) lub on-premises (ASIX), a także rozwiązania branżowe (System SAURON)

Oferowane rozwiązania SCADA
w modelu chmurowym i hybrydowym:


MOLOS.SCADA – w pełni chmurowe rozwiązanie SCADA bazujące na platformie Microsoft Azure i MOLOS.cloud


ICONICS – rozwiązanie klasy SCADA/MES i Historian przeznaczone do stosowania w modelu hybrydowym tj. wykorzystującym kolektory on-premises i serwer w chmurze lub rozwiązanie redundantne posiadające serwery zarówno w chmurze jak i on-premises.

Oferowane autorskie rozwiązanie branżowe „System Sterowania Automatyzacji Ruchu oraz Nadzoru SAURON” w wykonaniach:


System SAURON – kompleksowy system energo-maszynowych dla branży wydobywczej węgla kamiennego


System SAURON-ZPMW – system monitorowania i sterowania ciągów technologicznych w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, a także procesu ważenia i sprzedaży węgla


System SAURON-ENERGO – dedykowany system sterowania sieci średniego i wysokiego napięcia występujący autonomicznie lub jako integralna cześć instalacji energo-maszynowej Systemu SAURON


System SAURON-CU – kompleksowy system dyspozytorski i energo-maszynowy dla branży wydobywczej rud miedzi


System SAURON-EC – system sterowania i monitorowania procesów technologicznych związanych z produkcję energii elektrycznej i cieplnej

Oferowane klasyczne rozwiązania SCADA
w modelu on-premises:


Asix


Wonderware InTouch oraz Platforma Systemowa


Citect SCADA


ICONICS


WinCC

Nasza spółka jest największym integratorem pakietu SCADA Asix oraz oficjalnym partnerem i integratorem oprogramowania SCADA/MES oraz Historian produkcji ICONICS.

Share This